Investering i aktier er nok en af de mest anvendte investeringsformer. Ved at investere i aktier køber du en lille andel af en virksomhed – Går det godt for virksomheden stiger værdien af dine aktier. Går det derimod dårligt falder værdien. Hvis virksomheden går konkurs, bliver dine aktier værdiløse.

Der er altså en vis risiko ved at investere i aktier, men handler du fornuftigt kan du minimere denne risiko, og få en fornuftig investering, som giver et pænt afkast over tid. I denne guide får du en grundig introduktion til aktiehandel og investering i aktier. Benyt links herunder til at gå til de enkelte underafsnit på denne side:

Hvad er dit mål med investeringen

Inden du begynder at købe aktier er det en rigtig god ide at du afklarer dit mål med investeringen. Der er også forskel på din tidshorisont. Investerer du eksempelvis med henblik på at sælge aktierne når du går på pension, eller investerer du med en opsparing der ikke har et særligt formål?

Hvis formålet med investeringen er at sikre dit otium kan du vælge de traditionelle aktier, altså aktier i medicinal og industrivirksomheder, som typisk giver et mindre afkast, men til gengæld er forholdsvis sikre. Er du mere risikobetonet i dine investeringer vil du måske i stedet sætte pengene i eksempelvis IT eller ny teknologi. Aktier som potentielt kan give et meget stort afkast, men som også indebærer en vis risiko.

Hvor meget skal man investere

I princippet kan du nøjes med at købe en enkelt aktie – En aktie i Topsil, der arbejder med semiconductors kan du eksempelvis købe til omkring 0,36kr. Men skal der være noget formål med din investering anbefales det at du minimum investerer 15.000-20.000 kr.

Investerer du mindre end 15.000 kr kan det være svært at opnå tilstrækkelig spredning på dine aktier, og hvis du handler aktivt vil et eventuelt overskud blive spist op af handelsomkostningerne.

Dermed ikke sagt, at du helt skal holde dig fra investering i aktier, men så vil det nok snarere have karakter af hobby end egentlig investering.

Hvad koster det at handle med aktier?

Når du køber eller sælger en aktie, skal du betale nogen handelsomkostninger til den mægler der foretager handlen på børsen for dig. Dette beløb kaldes kurtage, og afhænger af værdien af aktiehandlen.

Hos de fleste er der endvidere en minimumskurtage. Ellers betales der typisk en procentsats af aktiens handelsværdi. Hos både Nordnet og Saxo bank ligger kurtagen for en standardkunde på 0,10% – og begge har en minimumskurtage på 29 kr.

Køber du eksempelvis aktier for 40.000 kr, så skal du altså betale 40 kr i kurtage.

Udover kurtage er der nogle banker og handelsplatforme der tager et depotgebyr.

Find din risikoprofil inden du investerer

Hvilke aktier du bør investere i afhænger dels af formålet med din investering, men i lige så høj grad din risikovillighed – Hvor villig er du til at risikere et tab. Hvis du har det bedst med de sikre vindere, og ikke tør risikere noget bør du måske helt undlade at investere i aktier, og i stedet sætte pengene i eksempelvis obligationer eller en højrentekonto i banken.

Hvis du derimod ikke har noget mod at risikere et tab, og du føler at du kan sove trygt om natten, så kan du bedre investere i de mere volatile markeder som IT og nye teknologier.

Der findes forskellige værktøjer på markedet hvor du kan finde din risikoprofil. Et af dem finder du hos Sparinvest. Find din risikoprofil. I denne test skal du svare på 10 spørgsmål om forskellige emner, og ud fra dine svar får du så et forslag til investering og sammensætning af din portefølje.

Invester efter din risikoprofil

Alt efter din risikoprofil, kan du investere i forskellige typer aktier. Har du en høj risikovillighed kan du med fordel vælge vækstaktier, mens den mindre risikovillige investorer nok bør gå efter valueaktier i solide virksomheder.

  • Valueaktier: Aktier der typisk handles til under den indre værdi. Altså at du skal betale mindre end én krone, for at få værdi for en krone i selskabet. Især danske bankaktier må betegnes som valueaktier. Mange af disse handles til under den indre værdi.
  • Vækstaktier: Vækstaktier handles ofte til væsentligt mere end den indre værdi. Investorerne har tillid til, at virksomheden vil vækste, og derfor er man billig til at betale mere for aktien end den egentlig er værd på købstidspunktet.

Udover inddeling i value- og vækstaktier kan man også inddele aktier i cykliske og defensive aktier:

  • Cykliske aktier: Aktiekursen følger økonomien op og ned. Er der opsving vil kursen stige, og i krisetider vil aktiekursen falde. Cykliske aktier tiltaler den risikovillige investor.
  • Defensive aktier: Disse følger ikke i så høj grad konjunkturerne. Eksempler på defensive aktier er medicin, fødevarer og forsyning af energi.

Investeringsforeninger

Hvis du ikke selv ønsker at foretage dine handler, følge med i regnskaber og undersøge virksomheder kan du i stedet investere i aktier via. en investeringsforening.

En investeringsforening er en sammenslutning af investorer. Investeringsforeningen investerer så medlemmernes penge i aktier og obligationer. Derved kan den enkelte overlade det hårde arbejde til de erfarne aktiehandlere.

Typisk specialiserer en investeringsforening sig i forskellige markeder og typer af aktier. Et eksempel på en sådan investeringsforening er Jyske Invest Tyrkiske Aktier, der som navnet antyder er specialiseret i investering i det tyrkiske marked.

Ofte kan man opnå ret gode afkast ved at investere via. en investeringforening. Jyske Invest Tyrkiske Aktier har det seneste år haft et afkast på 51% – Det vil nok være de færreste private investorer der kan opnå det niveau uden en hel del arbejde.

Spred dine investeringer

Uanset hvilken risikoprofil du har, vil det altid være en god ide at sprede dine investeringer. Du bør både sprede dem på enkelte aktier, men også på tværs af brancher.

Hvis du sætter alle dine penge på en enkelt eller få aktier er du meget sårbar overfor udviklingen i nogle få aktier. Har du derimod spredt dine investeringer på 5, 10 eller mere, så gør det ikke så meget hvis en enkelt aktie taber værdi.

Det samme gør sig gældende med valg af brancher. Har du sat alle dine penge i eksempelvis bankaktier, og disse så kommer under beskydning, vil alle dine aktier formentlig falde, og så falder din porteføljes værdi.

Det er også en god ide at sprede dine investeringer på andet end aktier. Du kan med fordel investere en del i eksempelvis obligationer eller indsætte en del af dine midler på højrentekonti. Hvis du binder dine penge for en periode kan du ofte opnå gode renter, uden at dine penge risikerer at gå tabt som følge af kursudsving.

Ud over at det er en rigtig god ide at sprede sig over mange aktier og brancher, er det også en god ide at sprede sine aktiekøb over tid. På den måde minimerer du også risikoen ved tab, hvis det viser sig at hele markedet styrter til jorden i morgen.

Forbered dig inden du investerer

Det kan virke tillokkende at kaste sine penge efter de første de bedste aktier der fanger din opmærksomhed. Dog bør du sætte dig grundigt ind i både branche og selskab inden du vælger at investere.

Inden du investerer bør du have indblik i:

  • Årsregnskaber og udvikling i selskabet
  • Konkurrenter og disses udvikling
  • Branchen generelt – og ikke mindst fremtidsudsigterne.

Du kan selv indhente en masse information. På hjemmesiden Euroinvestor finder du rigtig meget nyttig information, som du kan bruge. Der findes også et debatforum, men husk at hvad du læser ikke nødvendigvis er den skinbarlige sandhed.

Årsregnskaber kan du typisk finde på fondsbørsens hjemmeside, eller downloade direkte fra selskabets hjemmeside.

Du skal selvfølgelig også følge med i den daglige nyhedsstrøm – På den måde kan du få “fingeren på pulsen”, og en god fornemmelse af, hvilke selskaber der er værd at overveje, og hvilke der ikke er.

Når du vil investere i aktier kan du også skele til bankernes anbefalinger. Dog skal du igen tage dem med et gran salt. Vestas aktien har været på rutschetur det sidste år, og har flere gange undervejs fået anbefalingen “køb” hos flere rådgivere. Havde du fulgt de anbefalinger ville du have tabt penge.

Her kan du handle aktier

Du kan handle aktier på mange forskellige måder. Dels kan du blot kontakte din bank, og bede dem oprette et aktiedepot. Så kontakter du banken når du vil købe eller sælge.

De fleste banker tilbyder også online investering, altså mulighed for at købe og sælge aktier uden at skulle involvere din bankrådgiver eller en mægler. Dette vil ofte dække behovet hos de fleste. Du skal dog være opmærksom på handelsomkostningerne når du benytter din banks mulighed for online investering i aktier.

En anden mulighed er at benytte en af de øvrige online tjenester, der tilbyder kunder at købe og sælge aktier. De mest kendte herhjemme er:

Inden du beslutter dig for en udbyder bør du sammenligne handelsvilkår og ikke mindst priser, især hvis du planlægger at investere aktivt og foretage mange handler.

Daytrading med aktier

Et kendt begreb indenfor aktiehandel er daytrading. Det dækker over, at man køber og sælger aktier samme dag, for derved at udnytte de variationer der er i kursen i løbet af dagen.

Daytrading er en forholdsvis risikobetonet måde at handle på. Især hvis du også gearer dine handler, altså belåner dine aktier, for derved at købe endnu flere. Derfor skal du absolut have styr på hvad du laver, hvis du handler som daytrader.

En anden ulempe ved daytrading er de mange handler. Hver gang du køber og sælger aktier skal du betale kurtage. Foretager du mange handler for små beløb kommer du til at betale en forholdsvis stor del i handelsomkostninger. Derved kan et eventuelt afkast af din trading blive spist op af kurtage og handelsomkostninger.

[box style=”rounded”]En af de mest kendte danske daytradere er Flemming Kozok. Han har forrentet sin første investering med 50.000% – fra ca. 30.000 kr til 16 millioner. Du kan læse mere om Flemming Kozok her.[/box]

Shorthandel – Lån aktier – og sælg dem

En af de mere spekulative måder at handle aktier på, er ved at shorthandle. Når man shorter låner man en aktie, som man så sælger. Hvis aktiekursen så falder, kan man købe den når den har nået et lavere niveau. På den måde kan man tjene penge på faldende aktiekurser.

Hos Nordnet kan du shorte aktier. Det er ikke alle aktier du kan shorte, typisk er det kun solide aktier som du kan handle på den måde. Du kan læse mere om shorthandel med aktier her.

Ordliste

Børsværdi: Værdien af et selskab, opgjort ved værdien af dets aktier. Antal aktier gange aktiekurs. Børsværdien kan derved svinge efter aktiekursen.

Indre værdi: Regnskabsmæssig værdi af et selskab. Værdien af alle aktiver i selskabet.

Kurs/Indre værdi (K/I): Angiver forholdet mellem børsværdi og indre værdi. Hvis et selskab har en børsværdi på 800 millioner, og en indre værdi på 1.000 millioner er K/I = 0,8. Investorerne betaler således kun 0,8 kr for 1 kr værdi i selskabet.

Pris/Indtjening: Et tal der angiver forholdet mellem børsværdi og indtjening. Populært sagt et tal der fortæller hvor meget du skal betale for at få andel i 1 kr overskud i virksomheden. Dansk Aktionærforening anbefaler ikke at man investerer i selskaber med P/I over 25 – Da du så betaler en alt for høj pris.

Kurtage:  Prisen for at handle aktier. Betales pr. handel, og typisk en procentsats af værdien af handlen. Hos Nordnet og Saxobank ligger kurtagen for en standardkunde på 0,1 %.

Depot: For at kunne handle aktier skal du have et depot. Et depot kan sammenlignes med en bankkonto.

Aktieudbytte: Nogle aktier udbetaler udbytte til aktionærerne. Udbyttet er overskudsdeling, og størrelsen fastsættes på generalforsamlingen. Udbyttet opgøres oftest i kr. pr. aktie.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *