Et pantebrev er et godt alternativ til et boliglån i banken. Pantebrevet er en gammel opfindelse, og populært sagt kan man sige at pantebrevet er et dokument, hvor man giver en eventuel kreditor, realkreditforening eller andre sikkerhed i fast ejendom mod at yde et lån, stille kassekredit til rådighed eller lignende.

Pantebrevet kan især være nyttigt, hvis du vil undgå bankernes boliglån. Da der ydes sikkerhed i din bolig, kan pantebrevslånet gives på gode betingelser, som betyder at du får lave renter på lånet. Dog er der jo så den ulempe, at såfremt lånet misligholdes kan indehaveren af pantebrevet kræve boligen solgt.

Det er indehaver af pantebrevet som kan modtage terminer og renter for lånet. Derfor er der virksomheder der er interesserede i at købe pantebreve. Da de handles som et værdipapir sker det til en kurs. Det vil sige: Hvis et pantebrev på 100.000 kr handles til kurs 98, så får man 98.000 kr i hånden.

Der findes nogle forskellige typer pantebreve, de er gennemgået herunder. Hvis du ønsker at optage et pantebrevslån kan du nederst på siden finde virksomheder der er specialiseret i at yde lån mod sikkerhed i fast ejendom i form af et pantebrev.

Sælgerpantebrev

Normalt finansieres 80% af en ejendom med realkreditlån, 10-15% med banklån og de resterende 5-10% lægges som kontant betaling. Imidlertid er der også mulighed for, at sælger får et pantebrev, hvor køber giver sikkerhed i ejendommen, mod at sælger så reelt låner køber restsummen.

I praksis sker der det, at sælger så sælger pantebrevet videre til et pantebrevsselskab, som udbetaler det pålydende til en kurs, eksempelvis kurs 98. Derved får sælger penge i hånden, og køber et billigt lån.

Sælger kan også vælge at beholde sælgerpantebrevet, og så inddrive afdrag og renter fra køber. I de tilfælde får man så en god forrentning af sit udlån. Dog står man så også med besværet med at inddrive pengene. Derfor vælger de fleste at sælge sælgerpantebrevet videre.

Når man handler bolig gennem en ejendomsmægler har de ofte pantebrevsselskaber, som de samarbejder med. Dermed er der allerede en køber til sælgerpantebrevet.

Renten på et sælgerpantebrev er normalt fast i låneperioden, som kan være fra 20-25 år. Renten er lidt højere end realkreditlån, men lavere end gængse banklån, derfor kan sælgerpantebrev være en løsning ved bolighandel.

Realkreditpantebrev

Realkreditpantebreve bruges ved realkreditlån. Som sikkerhed for lånet udstedes et realkreditpantebrev, der tinglyses.

Skødeløsbrev

Af og til bruges skødeløsbreve som sikkerhed for et engagement, eksempelvis en kassekredit. Med skødeløsbrevet får banken sikkerhed i fast ejendom, og kan derved give kassekreditten på bedre vilkår.

Ejerpantebrev

Et ejerpantebrev er et pantebrev, hvor ejeren af fast ejendom både står som debitor og kreditor. Ejerpantebrevet bruges oftest som sikkerhed overfor eksempelvis en bank, mod en kassekredit eller lignende.

Banken udsteder så et gældsbrev, samt en håndpantserklæring, hvori det fremgår at banken har sikkerhed i ejerpantebrevet – Eller med andre ord: Har fået ejerpantebrevet i hånden. Ofte vælger banken også at tinglyse ejerpantebrevet, for derved at få besked hvis ejendommen går på tvangsauktion.

Når man så har indfriet sin gæld til banken kan man få sit ejerpantebrev udleveret igen, og eventuelt bruge det som sikkerhed på et senere tidspunkt, uden at skulle betale stempelafgift igen.

Sælger man boligen kan man også overdrage sit ejerpantebrev til køber, som så får en billig sikkerhedsstillelse, uden at skulle betale 1,5% i tinglysningsafgift.

Hvad koster et pantebrevslån

Prisen for at optage et lån med sikkerhed i et pantebrev varierer naturligvis fra selskab til selskab. Derfor bør du altid undersøge markedet, inden du agerer. I boksen herunder kan du finde et par eksempler på lån, taget fra husejer-kredit.dk:

[toggle title_open=”Luk boksen” title_closed=”Det koster et pantebrevslån” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Eks1: Lån 50.000 kr over 20 år. Månedlig betaling: 325 kr, svarende til ÅOP på 7,7%.

Eks2: Lån 250.000 kr over 20 år. Månedlig ydelse: 1.629 kr, svarende til ÅOP på 7,3%

[/toggle]

Udover afdrag og renter skal der også betales stempelafgift på pantebreve. Stempelafgiften er på 1,5% af pålydende. Derudover skal pantebreve tinglyses. Det koster en tinglysningsafgift på 1.400 kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *